Kroužky

Miniházená

středa 13.40 - 14.30 velká Tv - Mgr. Janotová

 

Sportuj ve škole

1. třídy: pondělí 12.35 - 13.30 - Mgr. Šporiková

2. třídy: čtvrtek 13.40 - 14.30 malá Tv - Mgr. Janotová

3. třídy: pátek 12.35 - 13.30 - Mgr. Fiala

 

Máš rád deskové či karetní hry a nemáš s kým hrát?

Baví tě týmová práce, sdílení zkušeností, diskutování a rád by ses dozvěděl něco nového?

Na naší škole bude každou středu od 14:45-15:30 veden kroužek Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) a společenských her.

Každý sudý týden budeme pracovat na FIE a v lichý týden si zahrajeme hry ať už deskové, karetní anebo komunikační.

 Společenské hry, deskové hry, karetní hry…

Pokud máš doma nějakou fajn hru, můžeš ji donést a zahrajeme si ji s ostatními žáky a naučíme se nové hry.

Co je Feuersteinovo instrumentální obohacování?

Jedná se o metodu zábavnou a nedrilující, během ní jsou plněny pracovní listy, nad jejíž dílčími částmi je diskutováno na základě vašich zkušeností. Situace mohou odrážet naše jednání a strategie z běžného života a naučíme se, jak by se dali různé situace řešit různými způsoby.

Co můžete čekat?

Čas strávený zábavou společně s dalšími žáky, zlepšení preciznosti, mezilidské komunikace, jazyku a vyjadřovacích schopností, schopnosti vyjádřit myšlenku, rozvoj abstraktního myšlení, strukturalizace práce a rozložení složitých situací na dílčí kroky atp.

Kroužek povede školní speciální pedagog Mgr. Lukáš Slavík

Kapacita skupiny je 10 žáků.

Kroužek je určen žákům 5. – 9. třídy.

Přihláška - viz Dokumenty

 

 

           RELAX

Kroužek je určen pro žáky 2. – 4. ročníku a bude pomáhat učit děti vhodně využívat svůj volný čas k rozvoji zájmů, potřeb, nadání, zálib a rozvoji důležitých osobních a sociálních kompetencí a současně má tak i důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů.

Budeme se věnovat relaxaci, imaginaci, muzikoterapii, uvolnění napětí, technikám učení, psychogymnastice, komunikačním technikám, dramaterapii, arteterapii a jiným dovednostem – budeme si tvořit pro radost a další činnosti.        

Provoz školního kroužku:

Kroužek RELAX: Školní psycholog PhDr. Ivona Jančíková v úterý 13.30 - 14.45 hod. (žáci 2. - 4. roč.)

 Podmínky pro přijetí do kroužku:                                                    Otevřená činnost a pravidelná zájmová činnost kroužku je určena pro přihlášené žáky 2.- 4. roč. základní školy.

Účast žáka v kroužku potvrzuje rodič, zákonný zástupce písemnou přihláškou.

Odhlášení žáka z kroužku:

V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka z kroužku odhlásit. Odhlášení musí být provedeno písemnou formou.

Podmínky pro vyloučení žáka z kroužku nebo zájmové činnosti:

- žák svým chováním opakovaně narušuje výchovněvzdělávací proces

- žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků

- žák může být v případě závažného zavinění porušení povinností stanovených školním řádem nebo tímto vnitřním řádem vyloučen nebo podmínečně vyloučen

Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména:

 Příchod a odchod z kroužku:

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu a účastní se otevřené činnosti, přicházejí a odcházejí samostatně, dřívejší odchod z kroužku nebo neúčast potvrzuje zákonný zástupce písemně.

Žáci navštěvující ŠD (2.- 4. roč.) budou vyzvednuti šk. psycholožkou ve ŠD a po skončení činnosti kroužku se žáci budou vracet zpět do ŠD, kde budou školní psycholožkou předáni paní vychovatelce a rodiče si je mohou poté vyzvednout.

Organizace kroužku

            Kapacita kroužku je 12 žáků

Žáci se do kroužku „Relax“ hlásí písemnou přihláškou, kterou odevzdávají třídní učitelce ve škole.

 

Kroužek Parkour

Upozornění

Kalendář akcí

předchozí Říjen 2019 následující

Jídelníček

Úterý 22.10.2019

Přesnídávka chléb svačinový, pomazánka tvarohová s vejci, mrkev, mléko (A: 01,03,07,1A,1B)
Polévka zeleninová s jáhly (A: 09)
Hl. Jídlo kuřecí paličky pečené, rýže basmati, broskvový kompot, neperlivá minerálka (A:01,1A)
Svačina rohlík, pomazánkové máslo s tuňákem, čaj meruňka + nopál

Jídelníček na celý týden »

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka