Beseda s rodilým mluvčím

10. 2. 2020

Beseda s rodilým mluvčím

Rovněž jsme poznali úskalí některých anglických jazykolamů. Na oplátku jsme naučili Marka český jazykolam a několik českých slovíček.

Tímto bych chtěla poděkovat nejen Markovi za jeho připravenou hodinu, ale rovněž panu Hromkovi za zprostředkování kontaktu.


Upozornění

Školní hřiště je pro veřejnost otevřeno: 
pracovní dny:  září 16.00 - 19.00 hod., říjen 16.00 - 18.00 hod.,
víkendy, prázdniny: 9.00 - 12.00, 13.00 - 19.00 hod.

Ceník pronájmů naleznete v dokumentech.

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka