Základní hygienická pravidla

31. 8. 2020

Základní hygienická pravidla

Základní hygienická pravidla platná od 1. 9. 2020

Informace pro rodiče a žáky

 - Žáci dbají na důsledné dodržování zásad osobní hygieny (zejména časté mytí rukou, používání jednorázových kapesníků a ručníků...).

- Po příchodu do školy a před jídlem si žáci důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem, případně použijí desinfekci.

- Žák s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy, průjem...) nebude vpuštěn do školy. Při zjištění příznaků infekčního onemocnění v průběhu výuky bude žák izolován, nasadí si roušku a zákonný zástupce bude neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy.

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), je umožněn vstup do školy pouze po předložení lékařského potvrzení.

Z důvodu zvýšených hygienických opatření není rodičům umožněn vstup do budovy 1. stupně. Pro kontaktování tř. učitelky nebo vychovatelky použijte, prosím, jejich služební tel. číslo.

 

Upozornění

Školní hřiště je pro veřejnost otevřeno: 
pracovní dny: říjen 16.00 - 18.00 hod.,
víkendy, prázdniny: 9.00 - 12.00, 13.00 - 19.00 hod.

Ceník pronájmů naleznete v dokumentech.

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka