Základní hygienická pravidla

31. 8. 2020

Základní hygienická pravidla

Základní hygienická pravidla platná od 1. 9. 2020

Informace pro rodiče a žáky

 - Žáci dbají na důsledné dodržování zásad osobní hygieny (zejména časté mytí rukou, používání jednorázových kapesníků a ručníků...).

- Po příchodu do školy a před jídlem si žáci důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem, případně použijí desinfekci.

- Žák s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy, průjem...) nebude vpuštěn do školy. Při zjištění příznaků infekčního onemocnění v průběhu výuky bude žák izolován, nasadí si roušku a zákonný zástupce bude neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy.

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), je umožněn vstup do školy pouze po předložení lékařského potvrzení.

Z důvodu zvýšených hygienických opatření není rodičům umožněn vstup do budovy 1. stupně. Pro kontaktování tř. učitelky nebo vychovatelky použijte, prosím, jejich služební tel. číslo.

 

Upozornění

Třídní schůzky se odkládají. O termínu budou rodiče včas informováni.

 

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka