Přípravná třída

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 opět otevíráme na FZŠ a MŠ Holečkova 10, Olomouc přípravnou třídu pro maximálně 15 děti s odkladem povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů. Rodiče dokládají rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy ZŠ.
Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Nejčastější dotazy k přípravné třídě:

Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?

  1. Podáte žádost o přijetí do přípravné třídy, která je ke stažení na www.zsholeckova.cz. Žádost můžete podat u učitelky přípravné třídy Mgr. Pavly Kulštrunkové (kulstrunkovap@zsholeckova.cz,

    tel.: 730 874 914). Mgr. P. Kulštrunková - magisterský obor UP - Pedagogika, speciální pedagogická diagnostika (pro speciální a integrovaná dětská zařízení), celoživotní vzdělávání - učitelství SŠ - Pedagogika, psychologie. Praxe: MŠ - předškoláci, učitelství 1. třídy a 1. stupně.

  2. Při návštěvě pedagogicko psychologické poradny z důvodu odkladu školní docházky si vyžádáte i doporučení k zařazení do přípravné třídy ZŠ.

  3. Doložíte doporučení pedagogicko psychologické poradny k zařazení do přípravné třídy a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Jak dlouhá je výuka?

Výuka probíhá od 8.00 do 11.40 hodin.

Jak je zajištěno stravování?

Děti mají zajištěno stravování jako na základní škole. Mají zajištěn oběd ve školní jídelně, svačiny si nosí z domova.

Jakých kroužků se mohou účastnit děti z přípravné třídy?

Všech kroužků určených pro žáky prvních tříd ZŠ.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 17 hodin, v pátek do  16:30 hodin. Ranní družina je dětem k dispozici od 6 hodin. Docházka do družiny a družinových kroužků je zpoplatněna (družina 250,- Kč/pololetí, družinové kroužky 400Kč/pololetí).

Jaký je počet dětí v přípravné třídě?

Počet dětí je nejméně 10, nejvíce 15.

Jaká je výše školného?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné v jídelně (pokud dítě chodí na obědy), případně poplatek za školní družinu, který je 250,- Kč za jedno pololetí.

Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?

Hlavní předností přípravné třídy je malý počet žáků, který umožňuje individuální přístup pedagoga. Umístění v budově základní školy umožňuje užší kontakt se základní školou, děti si na prostředí školy zvykají postupně a je tedy větší pravděpodobnost, že odklad zahájení školní docházky splní svůj účel.

Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?

Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu, se špatným vztahem ke kolektivu, a děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a usnadní jim přechod na základní školu. Přípravná třída však nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Nepočítá.

Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?

Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo. Pracuje se zásadně jen s formativním hodnocením. Děti mají školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Děti se neučí učivo 1. třídy základní školy.
Co budou děti v přípravné třídě dělat?

Činnost v přípravné třídě se zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. V přípravné třídě se děti nevěnují učivu 1. ročníku základní školy.

 

Mohu si vybrat i jinou školu k docházce do 1. třídy?

Ano, k zápisu do první třídy si můžete vybrat školu podle své volby. Přijetí do 1. třídy se řídí kritérii škol o přijetí a rozhodnutím Magistrátu města Olomouce o spádovosti škol.

Byli jsme v poradně kvůli vyjádření ve věci odkladu školní docházky. Musíme s dítětem znovu do poradny kvůli výše zmíněné doporučující zprávě?

Ano

Kde je přípravná třída umístěna?

Přípravná třída je umístěna v přízemí na 1. stupni školy, což umožňuje v průběhu školního roku začlenění dětí z přípravné třídy do běžného školního života.

V jakém termínu musím zažádat o zařazení do přípravné třídy?

O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat do konce dubna. Je třeba mít na paměti, že se k žádosti přikládá souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení, se kterým je zapotřebí dojednat schůzku s dostatečným předstihem.

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok.

Ředitel školy Mgr. Martin Vosyka

Dokumenty

doc žádost o přijetí do přípr. třídy.doc 60416 Kb
doc leták info.doc 2755072 Kb
docx hodnoceni-pripravne-tridy-rodici.docx 14834 Kb

Upozornění

Kalendář akcí

předchozí Říjen 2019 následující

Jídelníček

Úterý 22.10.2019

Přesnídávka chléb svačinový, pomazánka tvarohová s vejci, mrkev, mléko (A: 01,03,07,1A,1B)
Polévka zeleninová s jáhly (A: 09)
Hl. Jídlo kuřecí paličky pečené, rýže basmati, broskvový kompot, neperlivá minerálka (A:01,1A)
Svačina rohlík, pomazánkové máslo s tuňákem, čaj meruňka + nopál

Jídelníček na celý týden »

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka