Pro rodiče

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení celkově již 5. výzvy pro podávání žádosti o podporu na volnočasové aktivity (kroužky), společensko-kulturní akce, školu v přírodě, lyžařský výcvik z Fondu pomoci olomouckým dětem (28.5.2018).

Podrobnější informace v dokumentech: Dopis rodičům, Status Fondu pomoci ol. dětem, Výzva Fondu pomoci ol. dětem, Žádost o podporu z Fondu ol. dětem.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás informovat, že od října 2017 budou ve škole otevřeny odpolední kroužky:

            RELAX

Kroužek je určen pro žáky 2. – 4. ročníkuabude pomáhat učit děti vhodně využívat svůj volný čas k rozvoji zájmů, potřeb, nadání, zálib a rozvoji důležitých osobních a sociálních kompetencí a současně má tak i důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů.

Budeme se věnovat relaxaci, imaginaci, muzikoterapii, uvolnění napětí, technikám učení, psychogymnastice, komunikačním technikám, dramaterapii, arteterapii a jiným dovednostem – budeme si tvořit pro radost a další činnosti.

            VŠEZNÁLEK

Kroužekje určen žákům 2. - 4. ročníku, kteří jsou zvídaví a rádi by se dozvěděli a naučili nové věci. V kroužku se budeme zaměřovat na přípravu na školu a její hravé zvládání, budeme spolu číst, počítat, povídat si a hrát různé naučné hry.

 Provoz školního klubu:

Kroužek RELAX:Školní psycholog PhDr. Ivona Jančíková ve středu 13:40-14:40 hod. (žáci 2. - 4.roč.)

Kroužek VŠEZNÁLEK: Školní speciální pedagog Mgr. Lukáš Slavík ve středu 14:45-15:30 hod. (žáci 2. - 4. roč.)                                                                                                                      

 1. Podmínky pro přijetí do kroužku
  1. Otevřená činnost a pravidelná zájmová činnost kroužku je určena pro přihlášené žáky 2. - 4.roč. základní školy.
  2. Účast žáka v kroužku potvrzuje rodič, zákonný zástupce písemnou přihláškou.
 2. Odhlášení žáka z kroužku

V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka z kroužku odhlásit. Odhlášení musí být provedeno písemnou formou.

 1. Podmínky pro vyloučení žáka z kroužku nebo zájmové činnosti
  1. Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem nebo tímto vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen z kroužku
  2. Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména:
   • žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces;
   • žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků;
 2. Příchod a odchod z kroužku

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu a účastní se otevřené činnosti, přicházejí a odcházejí samostatně, dřívější odchod z kroužku nebo neúčast potvrzuje zákonný zástupce písemně. Žáci navštěvující ŠD (2.-4.roč.) budou vyzvednuti šk. psycholožkou ve ŠD a po skončení činnosti kroužku se žáci budou vracet zpět do ŠD, kde budou školní psycholožkou předáni paní vychovatelce a rodiče si je mohou poté vyzvednout

 1. Organizace kroužku

            Kapacita kroužku je 12 žáků

Žáci se do kroužku „Relax“ hlásí písemnou přihláškou, kterou odevzdávají třídní učitelce ve škole.

 

 

 

Poskytovatelé sociálních služeb v Olomouci  - seznam neziskových organizací, které nabízejí doučování.

Maltézská pomoc – maltezskapomoc.cz – tel. 732 662 658, 731 626 113

Poradna pro občanství – poradna-prava.cz – tel. 773 154 568

P-centrum – p-centrum.cz – tel. 585 221 983, 733 362 942

Cpic = Centrum pro cizince mimo EU – kurzy Čj – integracnicentra.cz – tel. 608 119 971, 585 204 686

Společnost podané ruce – podaneruce.cz – tel. 777 916 286

Charita Olomouc = Amoro Khamoro – olomouc.charita.cz – tel. 739 249 223

Člověk v tísni – sociální integrace – vzdělávání – doučování – clovekvtisni.cz – tel. 608 732 386, 778 486 557

 

 

Vážení rodiče!

Naše škola je letos 2017/2018 opět zařazena do pokusného ověřování "Hodina pohybu navíc" do škol.

Úterý, středa, čtvrtek - 6. vyuč. hod. pro 1. a 2. třídy (p. uč. Fiala, pí uč. Janotová, pí uč. Šporiková)

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste při vstupu do školy (z jakéhokoliv důvodu) i odchodu z ní, dbali na bezpečnost dětí
a nevpouštěli do budovy cizí osoby. Mgr. Martin Vosyka - řed. školy

 

 

 

Upozornění

Úřední hodiny o prázdninách:

pondělí 9.00 - 11.00 hod.

Jídelníček

Pondělí 23.7.2018

Jídelní lístek je pouze ve formátu PDF v odkazu Jídelníček na celý týden, vytisknout.

Jídelníček na celý týden »

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka