Pro rodiče

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na popularizační akci Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého
v Olomouci, která se koná v pátek 7. a sobotu 8. června 2019. Heslem letošního veletrhu se
stalo zvolání Zachraňme planetu!
Malí i velcí návštěvníci poznají prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů,
soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků. Mohou
si zahrát například na zoology, botaniky, rostlinné genetiky, astronauty, chemiky, optiky,
právníky či grafiky. Ve stáncích se zaměříme na žhavá témata, která souvisejí s ochranou naší
Země a na to, co každý z nás může udělat pro její záchranu.
Akce je zdarma. Koná se v budově přírodovědecké fakulty, pouze v pátek od 9.00 do
15.00 a v Pevnosti poznání v pátek od 9.00 do 17.00 a v sobotu od 9.00 do 18.00.

 

Vážení rodiče,


dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 2. výzvy v roce 2019 pro podávání žádostí o podporu na
kroužky, společensko-kulturní akce, školu v přírodě, lyžařský výcvik a další volnočasové aktivity
žáků základních škol z Fondu pomoci olomouckým dětem.
Výzva, žádost a Statut Fondu pomoci olomouckým dětem jsou zveřejněné na elektronické úřední
desce Magistrátu města Olomouce na adrese www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odborskolstvi/odbor a na http://prorodinu.olomouc.eu . Žádost Vám můžeme zaslat také e-mailem -
vyžádejte si ji na adrese jaroslava.vecerova@olomouc.eu nebo je možné si ji osobně vyzvednout na
odboru školství u kontaktní osoby pro podávání žádostí paní Jaroslavy Večeřové, Palackého 14,
Olomouc, 3.NP, kancelář 376, tel. 588 488 575. K žádosti je nutné doložit přílohy dle výzvy.
Veškeré podrobné informace obsahuje Statut Fondu pomoci olomouckým dětem a výzva.
Žádosti přijímáme od 3. 6. 2019 do 28. 6. 2019 (včetně) podáním osobně na podatelnu v ulici
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc nebo zasláním prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu
podatelny, osobně lze žádost podat na Magistrátu města Olomouce, odbor školství, Palackého 14,
Olomouc, Jaroslava Večeřová, 3.NP, kancelář č. 376, tel. 588 488 575.
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů k podání žádosti nás neváhejte kontaktovat.
S pozdravem
PhDr. Hana Fantová
vedoucí odboru školství

Viz dokumenty.

 

 Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 1. výzvy v roce 2019 pro podání žádosti o podporu na kroužky, společensko-kulturní akce, školu v přírodě, lyžařský výcvik a další volnočasové aktivity žáků ZŠ z Fondu pomoci olomouckým dětem.

Další podrobnosti - viz dokumenty.

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste při vstupu do školy (z jakéhokoliv důvodu) i odchodu z ní, dbali na bezpečnost dětí
a nevpouštěli do budovy cizí osoby. Mgr. Martin Vosyka - řed. školy

 

Poskytovatelé sociálních služeb v Olomouci  - seznam neziskových organizací, které nabízejí doučování.

Maltézská pomoc – maltezskapomoc.cz – tel. 732 662 658, 731 626 113

Poradna pro občanství – poradna-prava.cz – tel. 773 154 568

P-centrum – p-centrum.cz – tel. 585 221 983, 733 362 942

Cpic = Centrum pro cizince mimo EU – kurzy Čj – integracnicentra.cz – tel. 608 119 971, 585 204 686

Společnost podané ruce – podaneruce.cz – tel. 777 916 286

Charita Olomouc = Amoro Khamoro – olomouc.charita.cz – tel. 739 249 223

Člověk v tísni – sociální integrace – vzdělávání – doučování – clovekvtisni.cz – tel. 608 732 386, 778 486 557

 

Upozornění

Úřední hodiny o prázdninách - pondělí 9.00 - 12.00 hod.

Kalendář akcí

předchozí Srpen 2019 následující
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka