Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova (veřejné projednání)

30.5.2018

Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova (veřejné projednání)

V této souvislosti upozorňujeme, že na stránkách magistrátu byl již zveřejněn termín veřejného projednávání, které se uskuteční ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 ve středu 13.6.2018 v 17 hodin. Návrh regulačního plánu je v elektronické podobě k dispozici na adrese www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany/rp-16. V současnosti je již možné uplatnit k návrhu připomínky u odboru koncepce a rozvoje MMOl. K dispozici je na stránkách magistrátu i elektronický  formulář.

Upozornění

Úřední hodiny o prázdninách:

pondělí 9.00 - 11.00 hod.

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka