Výchovné poradenství

NNTB - anonymní online schránka důvěry pro žáky i rodiče.

www.nntb.cz/s/eedee35

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu, U sportovní haly 1a, Olomouc:

telefon: 585 221 045, e-mail:ppp@ppp-olomouc.cz

Pro žáky 9. tříd a rodiče

Sborník oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje v aktuální verzi pro školní rok 2017/2018 najdete v elektronické verzi na webových stránkách MPSV- poradenské služby Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) v Olomouci: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips

Upozornění

Úřední hodiny o prázdninách - pondělí 9.00 - 12.00 hod.

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka