Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Distanční výuka

Organizační pokyny k distanční výuce pro žáky 5. – 9. ročníků

Distanční výuka pro žáky 5.- 9. ročníků je organizována

v prostředí Office 365. Učitelé zadávají žákům práci na týden. Zadání a rozvrh videokonferencí na týden zadají učitelé vždy do pátku předešlého týdne. Hodnocení práce známkami zapisují učitelé do systému Bakaláři.

Žáci mají povinnost

účastnit se on line hodin, vypracovat a odevzdat úkoly v termínu. V případě, že žák nemá možnost připojení k internetu, má povinnost domluvit se telefonicky s třídním učitelem a vyzvedne si úkoly vytištěné ve škole a v termínu je vypracované ve škole odevzdá.

 Rodiče mají povinnost

omluvit žáka do 3 pracovních dnů, pokud žák ze zdravotních, nebo jiných závažných důvodů nesplnil úkol, nebo se nezúčastnil videokonference. Jednu neúčast omluvte u příslušného vyučujícího. V případě delší nemoci omluvte žáka u třídního učitele. Neomluvené absence jsou evidovány jako neomluvené hodiny. Nevypracované úkoly hodnoceny nedostatečnou známkou jako při běžné výuce.

Pokud žák nemá možnost pracovat on line, je nutné domluvit telefonicky s třídním učitelem způsob vyzvedávání tištěných materiálů ve škole.

 

Problémy s Office 365

Neumím ovládat prostředí Office 365         obracíte se telefonicky na svého učitele informatiky.

Zapomněl jsem heslo do Office 365            Mgr. Bartoň       bartond@zsholeckova.cz            tel. 730 874 935

Zapomněl jsem heslo do Bakalářů              Mgr. Bartákova bartakoval@zsholeckova.cz       tel. 730 874 901

 

 

Při domácí přípravě jsou důležité zásady, které jsou pro úspěšné studium ve škole nutné dodržovat:

  • pravidelnost – věnovat se přípravě na výuku pravidelně a ne jen nahodile („když mi teče do bot“)
  • soustavnost – opakovat své znalosti a doplňovat je novými
  • odpovědnost – být si vědom, že za své výsledky si odpovídám já sám, nikdo jiný
  • když něčemu nerozumím, nebojím se slušně zeptat nebo požádat o vysvětlení
  • pokud ve škole chybím, vždy si včas doplním probírané učivo, nespoléhám na to, že mě vyučující nevyzkouší

Upozornění

Kalendář akcí

předchozí Prosinec 2022 následující