Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

LVVZ

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd Praděd 22. 2. – 26. 2. 2020

Dobrý den,

obracím se na Vás ohledně lyžařského výcviku. Chápu, že situace je pro všechny nejistá a bohužel ani z naší strany nejsou momentálně informace zcela pevné. K LV momentálně přistupujeme tak, že jeho realizace bude nakonec povolena a LV se uskuteční. Vše by probíhalo samozřejmě za zvýšených hygienických podmínek.

Zvažte i vy, zda za těchto okolností chcete, aby se Vaše děti LV zúčastnily.

! Například jako jeden z možných zvýšených nároků na straně zákonných zástupců, tak vidím především situaci, kdy bude nutné zajistit předčasný odjezd dítěte z LV. Tuto povinnost májí zákonní zástupci samozřejmě vždy. Za běžných okolností, ale máme možnost posoudit, zda se jedná např. o zvýšení teploty následkem únavy nebo stresu třeba ze změny prostředí. Nyní tato možnost úvahy není na místě a tak hrozí, že tyto předčasné odjezdy budou mnohem častější, a to při výskytu jakéhokoli zdravotního diskomfortu, bez ohledu na to, zda se jedná o jednorázovou nevolnost nebo zvýšenou teplotu z únavy. Takový odjezd musí být zajištěn neodkladně, v co nejkratším možném termínu. A pro Vás to tedy znamená minimálně neplánovanou cestu na Praděd a zpět.

Momentálně chápu, že jste někteří pozdrželi platbu dokut nebudete mít nějakou jistotu, obávám se ale, že tu nebudeme mít, ani když už budeme na Pradědu. I v tu chvíli totiž může dojít k opakování situace s uzavřením ubytovacích zařízení a podobně. Pokud jste zvážili situaci a došli k závěru, že chcete, aby se Vaše dítě zúčastnilo LV, je nutné zaplatit zálohu 1.500,- do 12. 12. 2020. Na pozdější platby již nebude brán zřetel a počet žáků bude pevně uzavřen.

Peníze budou zatím na školním účtu a nebudou podléhat žádným storno poplatkům, při změně situace – např. nastavení storno podmínek ze strany poskytovatelů služeb a dopravy budete včas informováni. A budete mít tedy možnost zvážit i riziko případné finanční ztráty.

Zde připomínám aktualizované pokyny pro platbu:

 Zálohu ve výši             1. 500,-           uhraďte           v termínu do 12. 12. 2020

Doplatek ve výši         1. 000,-           uhraďte           v termínu do 30. 01. 2021

Žáci, kteří nedodrží termín splacení zálohy, budou z LVVZ vyřazeni.

 

  1. Platby proveďte na bankovní účet škol 266598951/0300

Třída

Kód třídy

7. A

71

7. B

72

  1. Jako variabilní symbol uveďte kód třídy:
  2. Do poznámky uveďte příjmení žáka

(Pokud máte jakýkoliv dotaz, jsem plně k dispozici na mailu, samozřejmě za běžné situace bychom vše probrali osobně).

Do přílohy jsem přiložil také podrobné informace k LV – (veškerá dokumentace bude zavěšena na webových stránkách školy a na platformě Teams).

                                                                                               S přátelským pozdravem, Jan Baše.

Dokumenty

docx Základní info k LVVZ Praděd.docx 30549 Kb
docx Potvrzení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti.docx 15138 Kb
doc Prohlášení chování, vázání.doc 29184 Kb

Upozornění