Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

LVVZ

Lyžařský vých. vzdělávací zájezd Praděd

se z důvodu vládních nařízení (nouzový stav) nekoná.

 

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd Praděd 22. 2. – 26. 2. 2020

Dobrý den,

obracím se na Vás ohledně lyžařského výcviku. Chápu, že situace je pro všechny nejistá a bohužel ani z naší strany nejsou momentálně informace zcela pevné. K LV momentálně přistupujeme tak, že jeho realizace bude nakonec povolena a LV se uskuteční. Vše by probíhalo samozřejmě za zvýšených hygienických podmínek.

Zvažte i vy, zda za těchto okolností chcete, aby se Vaše děti LV zúčastnily.

! Například jako jeden z možných zvýšených nároků na straně zákonných zástupců, tak vidím především situaci, kdy bude nutné zajistit předčasný odjezd dítěte z LV. Tuto povinnost májí zákonní zástupci samozřejmě vždy. Za běžných okolností, ale máme možnost posoudit, zda se jedná např. o zvýšení teploty následkem únavy nebo stresu třeba ze změny prostředí. Nyní tato možnost úvahy není na místě a tak hrozí, že tyto předčasné odjezdy budou mnohem častější, a to při výskytu jakéhokoli zdravotního diskomfortu, bez ohledu na to, zda se jedná o jednorázovou nevolnost nebo zvýšenou teplotu z únavy. Takový odjezd musí být zajištěn neodkladně, v co nejkratším možném termínu. A pro Vás to tedy znamená minimálně neplánovanou cestu na Praděd a zpět.

Momentálně chápu, že jste někteří pozdrželi platbu dokut nebudete mít nějakou jistotu, obávám se ale, že tu nebudeme mít, ani když už budeme na Pradědu. I v tu chvíli totiž může dojít k opakování situace s uzavřením ubytovacích zařízení a podobně. Pokud jste zvážili situaci a došli k závěru, že chcete, aby se Vaše dítě zúčastnilo LV, je nutné zaplatit zálohu 1.500,- do 12. 12. 2020. Na pozdější platby již nebude brán zřetel a počet žáků bude pevně uzavřen.

Peníze budou zatím na školním účtu a nebudou podléhat žádným storno poplatkům, při změně situace – např. nastavení storno podmínek ze strany poskytovatelů služeb a dopravy budete včas informováni. A budete mít tedy možnost zvážit i riziko případné finanční ztráty.

Zde připomínám aktualizované pokyny pro platbu:

 Zálohu ve výši             1. 500,-           uhraďte           v termínu do 12. 12. 2020

Doplatek ve výši         1. 000,-           uhraďte           v termínu do 30. 01. 2021

Žáci, kteří nedodrží termín splacení zálohy, budou z LVVZ vyřazeni.

 

  1. Platby proveďte na bankovní účet škol 266598951/0300

Třída

Kód třídy

7. A

71

7. B

72

  1. Jako variabilní symbol uveďte kód třídy:
  2. Do poznámky uveďte příjmení žáka

(Pokud máte jakýkoliv dotaz, jsem plně k dispozici na mailu, samozřejmě za běžné situace bychom vše probrali osobně).

Do přílohy jsem přiložil také podrobné informace k LV – (veškerá dokumentace bude zavěšena na webových stránkách školy a na platformě Teams).

                                                                                               S přátelským pozdravem, Jan Baše.

Dokumenty

docx Základní info k LVVZ Praděd.docx 30549 Kb
docx Potvrzení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti.docx 15138 Kb
doc Prohlášení chování, vázání.doc 29184 Kb

Upozornění

Informace k zápisu do přípravné třídy naleznete ZDE.

Od pondělí 19. 4. 2021 je otevřeno školní hřiště pro veřejnost. Maximálně může být na sportovišti 12 osob. Pomůcky se nepůjčují. Více informací ZDE.

 

Kalendář akcí

předchozí Duben 2021 následující