Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Od 2.září nová pravidla předávání a vyzvedávání dětí ŠD

1. 9. 2020

Ranní ŠD od 6.00 hod.-příchod do 7.15 hod.( poté ŠD uzamčena)

                  -při příchodu zvoňte na 2.oddělení,nebo použijte čip 

2.září  ráno bude rodičům žáků 1.tříd a přípravné třídy umožněn vstup do šatny.

Od 3.září předávají žáky vychovatelce a do prostoru 1.stupně již nevstupují z důvodu zvýšených hygienických opatření.

Odpolední ŠD

Režim vyzvedávání dětí

-dle zápisního lístku (pouze uvedené osoby),SAMO -nebo na písemnou omluvenku.

Omluvy po telefonu jsou nepřijatelné.

 Rodiče, při vyzvedávání dětí, tyto  přebírají převlečené  před vstupem do budovy 1.stupně,nebo před vchodem školy - nevstupují do prostoru 1.stupně ZŠ z hygienických nařízení.

 Konec výuky v 11.40

-dítě nejde do školní družiny-vyzvedněte do 11.50 hod.

 Od 11.50 do 12.35 hod. je prostor ŠD uzamčen.

-dítě ze školní družiny-vyzvedněte po obědě od 12.35 do 13.30 hod.

 Od 13.30 do 15.00 je prostor ŠD uzamčen.

 Po 15.hod. vyzvedávejte děti po telefonu ŠD –kontakt na oddělení vašeho dítěte obdržíte 1.září. V případě potřeby zvoňte na 2.oddělení.

Upozornění