Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Pondělní screeningové testování žáků

25. 11. 2021

Pondělní screeningové testování žáků

Žáci budou testováni antigenními neinvazivními testy. Testovaní žáci s negativním výsledkem se mohou účastnit výuky, jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorách školy. V případě pozitivního výsledku testu bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který si jej neprodleně vyzvedne ve škole a kontaktuje pediatra. Pokud žák bude odcházet sám domů, musí mít podepsán souhlas s odchodem od zákonného zástupce (viz příloha).

Pokud se žák nepodrobí screeningovému testování, může se prezenční výuky účastnit, ale musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor, nanoroušku nebo chirurgickou roušku.

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží doklad o:

  • očkovaní proti covid-19 (14 dní po aplikaci druhé dávky očkování)
  • prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)
  • negativním výsledku testu provedeného na oficiálním odběrovém místě (platnost certifikátu je v případě antigenního testu 1 den od jeho provedení, v případě PCR-testu  3 dny)

Děti z ranní družiny se budou testovat v době 6.00 – 7.15 ve vestibulu budovy 1. stupně, vstup vchodem „u mříží“.

Do prostor školy mohou vstupovat pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění. Pokud jsou přetrvávající příznaky u žáka projevem chronického onemocnění (například alergie), je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.

Upozornění

 

 

Kalendář akcí

předchozí Říjen 2021 následující