Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Zápis dětí do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022

18. 4. 2021

Zápis dětí do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022

Podání žádosti má 2 kroky:

  • Žádost vyplníte elektronicky v přihlašovacím systému, zkontrolujete a elektronicky odešlete.
  • Po odeslání obdržíte na vámi uvedenou emailovou adresu potvrzení o přijetí, registrační číslo a přihlášku ke stažení. Tu prosím, vytiskněte, pečlivě překontrolujte, doplňte chybějící údaje, podepište, přiložte prostou kopii rodného listu a doručte do školy.

 

 

Možné způsoby doručení žádosti:

  • Datovou schránkou (naše ID: jj9kkbg)
  • Emailem s elektronickým podpisem (bez el. podpisu nelze)
  • Poštou
  • Vhozením do schránky školy

K úspěšnému podání žádosti je nutné doručení podepsané přihlášky do školy do 16. 4. 2021.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplníte v elektronické žádosti tento bod. Automaticky obdržíte do emailu i žádost o odklad. Obě žádosti doručíte jedním z navržených způsobů do školy. V případě, že již máte k žádosti o odklad potřebné přílohy, dodáte je k žádostem.
V přihlášce také zvolíte, jestli dítě hlásíte na budovu Holečkova 10 nebo Rooseveltova 103.

Výsledky zápisu pod registračními čísly budou zveřejněny dne 30. 4. 2021 na webu školy a vstupních dveřích.

V případě, že zákonný zástupce podá elektronickou žádost, ale nemá možnost si ji následně vytisknout, může si ve středu 14. 4. 2021 od 14 - 16 hod. a ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 8 - 10 hod. požádat o tisk v  kanceláři školy.

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost podat elektronickou  žádost, může si ve středu 14. 4. 2021 od 14 - 16 hod. a ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 8 - 10 hod. vyplnit přihlášku v kanceláři školy

Pokud máte další dotazy, kontaktuje Mgr. Danielu Hlaváčovou, hlavacovad@zsholeckova.cz

Upozornění

Informace k zápisu do přípravné třídy naleznete ZDE.

Od pondělí 19. 4. 2021 je otevřeno školní hřiště pro veřejnost. Maximálně může být na sportovišti 12 osob. Pomůcky se nepůjčují. Více informací ZDE.

 

Kalendář akcí

předchozí Duben 2021 následující