Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

O škole

ÚVODEM

Naše škola je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Nachází se v jižní části města v prostoru sídliště. Je výborně dopravně dostupná, v těsné blízkosti jsou zastávky MHD.

Naše škola chce být místem, ve kterém jsou děti spokojené a šťastné a zároveň odkud odcházejí žáci připraveni uplatnit se v životě podle svých předpokladů a tužeb. Jsme školou pro děti, které na sobě chtějí pracovat, které plní zadané úkoly, respektují pravidla slušného chování a pravidla školy, které jsou zodpovědné za svoji práci a přípravu na vyučování. Chceme vynikat kvalitou výchovně-vzdělávací práce, láskou a vstřícností k dětem, profesionálními i lidskými vztahy, bezpečným klimatem.

Usilujeme o to, aby škola fungovala ke vší spokojenosti, což se neobejde bez vzájemné spolupráce všech zúčastněných – žáků, pedagogů a rodičů.

HISTORIE

Česká základní škola na Povlu vznikla již v roce 1919. Vyučovalo se ale v jiných budovách a soukromých bytech. Nová budova školy v Holečkově ulici byla slavnostně otevřena
27. 11. 1927. V 50. letech bylo k budově přistaveno další křídlo. V této části školy jsou dnes učebny 1. stupně a školní družiny. V 80. letech se rozhodlo o přístavbě nových budov, které byly otevřeny v roce 1987. V těchto částech školy se nachází třídy 2. stupně, odborné pracovny, tělocvična, školní jídelna, MŠ Štístko a kanceláře.

Součástí školy je odloučené pracoviště na ulici Rooseveltova 103, kde se učí žáci od 1. do 5. ročníku. Ke škole patří školní jídelna a 4 mateřské školy – Štístko – Holečkova 10, Mozaika - Holečkova 7, Schweitzerova 12 a Střední novosadská 50.

Zázemí školy

 • 22 kmenových učeben
 • 2 učebny cizích jazyků
 • 14 učeben s možností interaktivní výuky
 • odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu
 • učebny výtvarné a hudební výchovy
 • 3 počítačové učebny
 • cvičná kuchyně
 • univerzální dílna
 • keramická dílna
 • dvě tělocvičny, posilovna, baletní sál
 • rozsáhlý moderní venkovní sportovní areál, hřiště s umělým povrchem, tartanová dráha
 • rozlehlá zahrada
 • školní jídelna

Priority naší školy

 • Nejdůležitějším cílem je kvalitní výchova a vzdělání
 • Zakládáme si na příjemné a vstřícné atmosféře školy
 • Vedeme žáky k dodržování společně stanovených pravidel (třídní pravidla, školní řád)
 • Klademe důraz na úzkou spolupráci s rodinou
 • Individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a pracujeme s talentovanými a nadanými žáky, úzce spolupracujeme se speciálním pedagogem a školním psychologem
 • Anglický jazyk vyučujeme již od 1. ročníku, od 7. ročníku jazyk německý
 • Vedeme žáky ke sportu a zdravému životnímu stylu, aby pochopili, že ke spokojenému životu patří nejen zdravý duch, ale i tělo
 • Velkou pozornost věnujeme environmentální výchově
 • Učíme interaktivně a uplatňujeme moderní pedagogické přístupy a metody ve výuce, podporujeme projektové vyučování
 • Klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků a zvyšujeme finanční gramotnost našich žáků
 • Zúčastňujeme se mnoha sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
 • Organizujeme množství vzdělávacích akcí mimo školu, výletů, pobytů v přírodě a lyžařský výcvik

 

Upozornění

Nová pravidla a ceník pronájmů sportovního areálu ZDE

Za nepříznivého počasí je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno.