Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Přípravná třída

Vážení rodiče,

ve školním roce 2023/2024 opět otevíráme na FZŠ a MŠ Holečkova 10, Olomouc přípravnou třídu pro maximálně 15 děti s odkladem povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů. Rodiče dokládají rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy ZŠ.
Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.). Přípravná třída je primárně určená pro děti, které jsou již mentálně připravené na školní docházku, ale je potřeba "doladit" některé oblasti. např. logopedické potíže, jemnou mtoriku atd.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Jak postupovat v případě, že chcete dítě přihlásit do přípravné třídy?

  1. Podáte žádost o přijetí do přípravné třídy, která je ke stažení na www.zsholeckova.cz.           

    Žádost můžete podat u učitelky přípravné třídy Mgr. Pavly Kulštrunkové kulstrunkovap@zsholeckova.cz, kulstrunkova@seznam.cz, tel. 603 406 987, 737 624 966

Mgr. P. Kulštrunková - magisterský obor PdF UP - Pedagogika, speciální pedagogická  diagnostika, MU Brno – speciální pedagogika - logopedie                                            

Při návštěvě pedagogicko psychologické poradny z důvodu odkladu školní docházky si vyžádáte i doporučení k zařazení do přípravné třídy ZŠ.

Doložíte doporučení pedagogicko- psychologické poradny k zařazení do přípravné třídy a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Dokumenty

pdf leták+přípravka 2023.pdf 224330 Kb
pdf Nejčastější dotazy k přípravné třídě.pdf 211016 Kb
pdf žádost do přípravné třídy.pdf 193666 Kb
docx hodnoceni-pripravne-tridy-rodici.docx 14834 Kb

Upozornění

Nová pravidla a ceník pronájmů sportovního areálu ZDE

Za nepříznivého počasí je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno.