Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Přípravná třída

Vážení rodiče,

ve školním roce 2021/2022 opět otevíráme na FZŠ a MŠ Holečkova 10, Olomouc přípravnou třídu pro maximálně 15 děti s odkladem povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů. Rodiče dokládají rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy ZŠ.
Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Jak postupovat v případě, že chcete dítě přihlásit do přípravné třídy?

  1. Podáte žádost o přijetí do přípravné třídy, která je ke stažení na www.zsholeckova.cz.           

    Žádost můžete podat u učitelky přípravné třídy Mgr. Pavly Kulštrunkové kulstrunkovap@zsholeckova.cz, kulstrunkova@seznam.cz, tel. 603 406 987, 737 624 966

Mgr. P. Kulštrunková - magisterský obor PdF UP - Pedagogika, speciální pedagogická  diagnostika, MU Brno – speciální pedagogika - logopedie                                            

Při návštěvě pedagogicko psychologické poradny z důvodu odkladu školní docházky si vyžádáte i doporučení k zařazení do přípravné třídy ZŠ.

Doložíte doporučení pedagogicko- psychologické poradny k zařazení do přípravné třídy a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Dokumenty

pdf žádost_o_přijetí_přípravka.pdf 622266 Kb
pdf leták přípravka.pdf 473154 Kb
docx Dotazy k přípravné třídě.docx 17122 Kb
docx hodnoceni-pripravne-tridy-rodici.docx 14834 Kb

Upozornění