Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Školní družina

Aktuality

Platba za ŠD do 31.1.2022

13. 1. 2022

Poplatek za 2.pololetí v částce 250,- Kč se hradí bezhotovostně na účet školní družiny do 31.1.2022.

Č.ú.  278 733 890/0300      VS  1

Do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte

více »


další zprávy »


 

 

Školní družina je zpoplatněna částkou 250 Kč za pololetí.

Platba za 1.pololetí  do 30.9.2021 / 2.pololetí do 30.1.2022

 

Režim vyzvedávání dětí.

Konec výuky v 11.40

Pokud dítě nenavštěvuje ŠD vyzvedněte jej do 11.50

Od 11.50 do 12.35 hod. je prostor ŠD a 1.stupně uzamčen.

Vyzvedávání dětí po telefonu,případně 2.odd.ŠD-zvonek

Rodiče, při vyzvedávání dětí, tyto  přebírají převlečené  před vstupem do budovy 1.stupně,nebo před vchodem školy - nevstupují do prostoru 1.stupně ZŠ z hygienických nařízení.

 

Děti ze ŠD vyzvedněte po obědě od 12.35 do 13.30 hod.

odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.( v pátek do 16.30 hod.)

Od 13.30 do 15.00 hod. je prostor ŠD uzamčen.

Individuální odchod po dohodě s vychovatelkou ŠD nebo třídní učitelkou.

 

Organizační opatření šk.r.2020/2021

Vychovatelky-kontakty

Vedoucí vychovatelka Hana Navrátilová    730874903

1.odd -  Romana Richtárová                      730874914

2.odd. - Hana Navrátilová                          730874944

3.odd. - Alena Šišmová                              730874920

4.odd. - Mgr.Pavla Kulštrunková                730874946

              Martina Maholiaková                   730874946

5.odd. - Mgr.Barbora Suchánková             730874947

6.odd. - Mgr. Erika Petrová                        730874948

7.odd. - Monika Begyová                           730874949

8.odd. - Mgr. Tereza Kotrcová                    730874943

 

                                              

                        

 

Upozornění