Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Školní parlament

Žákovský parlament zorganizoval hmotnou a peněžní sbírku pro ukrajinské děti, které se pravidelně scházejí ve specializovaném centru, kde se zdokonalují v češtině a jsou pro ně pořádány výtvarné dílničky a jiné aktivity. Vybrali jsme pro ně přes 3000,- Kč a mnoho výtvarných a školních potřeb. Žáci školy si také prostřednictvím parlamentu odsouhlasili výzdobu tříd v ukrajinských národních barvách a na týden nad vchodem školy zavlála ukrajinská vlajka jako akt podpory a solidarity s Ukrajinou.

Žákovský parlament rovněž navrhl vedení školy přání, trávit aktivněji velké přestávky. Žáci tak za příznivého počasí mají možnost, trávit přestávku venku. Parlament také spolupracuje při realizaci projektu Vytuň si školu, kdy byla založena květnatá louka, buduje se smyslový chodník a do provozu bude uveden výukový koutek venku.

V červnu pojedou zástupci žákovského parlamentu do Prahy, kde mimo jiné navštíví poslaneckou sněmovnu ČR.

Zápis z 4. zasedání žákovského parlamentu 29. 4. 2022

Nepřítomni: Hrbáček Juda 8.A, Dočkal Karel 5.A, Legát Jiří 5.A, Hromek Matěj (6.C), Nguyen Katy (6.C), Vánský Lukáš (8.B), Pavelková Nela (8.B), Rouš Martin (9.A), Dosoudil Tomáš (9.B)

Hosté: Mgr. Martin Vosyka, ředitel školy

Program: 1. Zápis z minulého zasedání

2. Informace o předání hmotné a finanční sbírky pro Ukrajinu. Žáci také po domluvě mohou vždy ve středu od 15 hod navštívit dětskou skupinu pro ukrajinské děti a jejich maminky v centru Českobratrské církve v Mariánské ulici v Olomouci a podívat se, jak je jejich sbírka využita, popř. se podílet na výtvarných dílnách pro tyto děti. (info Krejčová)

3. Informace k postupu prací na realizaci venkovní učebny, smyslového chodníku a květnaté louky. Předpokládaný termín provozu učebny - polovina května. Po 8.5. osetí louky, instalace stínící plachty a smyslového chodníku. (Info Krejčová)

4. Možnost trávit velkou přestávku na školní zahradě pro 2. stupeň. Podmínky: za příznivého počasí v přezůvkách, dle rozvrhu po patrech, při dodržování včasného návratu do třídy a připravenosti na následující vyučovací hodinu. (info pan ředitel Vosyka)

5. Připomínka: Chlapci z 9. ročníku po sobě opakovaně zanechali ve školní kuchyňce zašpiněné sporáky. Prosba na vyučující, aby dohlédli, že si chlapci po sobě vše uklidí. (Kristýna Valentová 9.B)

6. Připomínka: Prosba na paní uklízečky, aby uklidily podlahu v tělocvičně. (zástupci parlamentu)

7. Výlet členů ŽP za odvedenou práci. Návrh: Návštěva Parlamentu ČR v Praze dne 14.6. a prohlídka Hradčan.

Zapsala: Eliška Krejčová, 9.A

Dokumenty

docx Jednací řád žákovského parlamentu (1).docx 18052 Kb

Upozornění

Kalendář akcí

předchozí Prosinec 2022 následující