Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Školní parlament

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve šk. roce 2021/2022

Program: 1. Přivítání

2. Seznámení s jednacím řádem ŽP , jeho funkcí a posláním.

3. Volba předsedy ŽP – kandidát Martin Rouš 9.A (pro 1 proti 0 zdrželi se 19)

Jan Stejskal 7.B (pro 4 proti 0 zdrželi se 16)

Kristýna Valentová (pro 15 proti 1 zdrželi se 5)

Předsedkyní byla zvolena Kristýna Valentová.

4. Volba místopředsedy ŽP - kandidát Martin Rouš 9.A (pro 1 proti 0 zdrželi se 19)

Jan Stejskal 7.B (pro 4 proti 0 zdrželi se 16)

Místopředsedou byl zvolen Jan Stejskal .

5. Zapisovateli byli určeni Anežka Matlasová a David Šíma ze 7.A.

6. Různé: Informace o akci Volby nanečisto 2021 ve škole ve dnech 4. – 6. 10. 2021.

Informace o účasti v projektu Vytuň si školu.

Návrh na instalaci automatu s nealko nápoji, popř. zdravými svačinami.

(Schváleno většinou zástupců ŽP).

Návrh na pořízení křesílek (1-2) nebo sedacího vaku do každé třidy (Schváleno

většinou zástupců ŽP).

Dne 24.9. 2021

Zapsala Mgr. Jana Krejčová

   

 

 

Dokumenty

docx Jednací řád žákovského parlamentu (1).docx 18052 Kb
docx Zpráva z Národního parlamentu Kunovská T..docx 14436 Kb

Upozornění