Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při FZŠ a MŠ Holečkova Olomouc

                                         

                                                      Školní rok 2023/24

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Michaela Janotová

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • konzultační hodiny:  pondělí  15 – 16.00 hodin   a po telefonické domluvě
 • kontakt: : 730 874 904                               

              email: janotovam@zsholeckova.cz

 

Výchovný poradce pracoviště ZŠ Rooseveltova: Mgr. Zuzana Navrátilová

 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • konzultační hodiny:  pondělí  00 – 15.00 hodin  a po telefonické domluvě
 • kontakt: : 704 646 309                               

              email: navratilovaz@zsnovesady.cz

 

Školní psycholog: PhDr. Ivona Jančíková

 • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
 • individuální pomoc žákům při řešení problémů
 • práce s třídními kolektivy
 • konzultační hodiny: pondělí  00 – 16.00 hodin             
 • kontakt: : 730 874 929                   

              email: jancikovai@zsholeckova.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Soňa Švubová 

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • organizace preventivních aktivit pro žáky
 • konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.00                            kabinet přírodopisu 2. patro
 • kontakt: : 730 874 913

email: svubovas@zsholeckova.cz

Školní speciální pedagog: Mgr. Lukáš Slavík

 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např.dyslexie, dysgrafie)
 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka
 • odborné vedení práce asistentů pedagoga
 • konzultační hodiny: pátek 13.30 – 14.15                            
 • kontakt: tel: 730 874 906

                                                email: slavíkl@zsholeckova.cz

 

 Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na spolupráci.

 

 

Kam se mohu obrátit v případě, že:

1. Má Vaše dítě problémy se vzděláváním?

- Pedagogicko - psychologická poradna Olomouckého kraje – U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc, tel. 585 221 045

- Poskytovatelé sociálních služeb v Olomouci - seznam neziskových organizací, které nabízejí doučování.

Maltézská pomoc – maltezskapomoc.cz – tel. 732 662 658, 731 626 113

Poradna pro občanství – poradna-prava.cz – tel. 773 154 568

Cpic = Centrum pro cizince mimo EU – kurzy Čj – integracnicentra.cz – tel. 608 119 971, 585 204 686

Společnost podané ruce – podaneruce.cz – tel. 777 916 286

Charita Olomouc = Amoro Khamoro – olomouc.charita.cz – tel. 739 249 223

Člověk v tísni – sociální integrace – vzdělávání – doučování – clovekvtisni.cz –tel. 608 732 386, 778 486 557

 

2. Má Vaše dítě problémy s chováním?

- P-Centrum, Lafayettova 9, Olomouc, tel. 585 221 983

- Středisko sociální prevence, Na Vozovce 26. Olomouc, tel. 585 754 736

- SVP, Tršice 225, 783 57, 571 641 700

- Diagnostický ústav

- Informační portály

www.adehade.cz

 

3. Máte pocit, že si nerozimíte s Vaším dítětem?

Rodičovská linka – www.rodicovskalinka.cz

Bílý kruh bezpečí - informační web: www.domacinasili.cz

Dr.Lidmila Pekařová: Agresivita u dětí-drzé dítě-negativismus (DVD)

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme (DVD)

Rituály a poslušnost, odpovědnost, citová výchova a

Samostatnost (DVD)

 

PROJEKT LIŠKA ONLINE,


nabízí online doučování žákům základních škol. Cílem Lišky online je poskytnout pomoc s plněním školních povinností každé rodiny z území olomouckého děkanátu, která o ni požádá.

Doučování budou zajišťovat dobrovolníci, kteří jsou sociálními pracovníky PROVĚŘENI A DŮKLADNĚ ZAŠKOLENI. Doučování probíhá v online prostředí Google v rozsahu 2 hodiny týdně. Poplatek za službu činí 50 Kč/hodinu (je možné se individuálně domluvit na nižší ceně). V případě zájmu budou rodině poskytnuty veškeré informace. Podmínky pro zapojení do projektu: - dítě navštěvující ZŠ v olomouckém děkanátu - zajištění technických podmínek (PC + webkamera) - V případě nedostačujícího technického zajištění je možné vypůjčit PC s webkamerou. Podmínkami pro zapůjčení je aktivní doučování a pravidelná komunikace s koordinátorkou. V případě zájmu Napište na adresu doucovani@charitaolomouc.cz a bude Vám poslán vstupní dotazník, ve kterém nám sdělíte, v jakých oblastech potřebuje vaše dítě doučování. V případě, že nemáte emailovou adresu, volejte na číslo +420 739 355 026.

 

Dokumenty

pdf Liška online VEŘEJNOST.pdf 3041815 Kb

Upozornění

Dne 29. 9. 2023 vyhlašuje ředitelka školy pro všechny žáky ZŠ ředitelské volno.

Nová pravidla a ceník pronájmů sportovního areálu ZDE
Za nepříznivého počasí je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno.