Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Speciální pedagog

Speciální pedagog na škole vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a snaží se, aby žádný žák nebyl ohrožen školní neúspěšností. V této souvislosti diagnostikuje speciálně vzdělávací potřeby žáků, pracuje s žáky individuálně, komunikuje s pedagogy a poradenským zařízením, metodicky vede asistenty pedagogů a takto se stává jakýmsi styčným bodem mezi rodinou a školou. Dále působí ve škole v rámci prevence rizikového chování, kdy spolu s dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště reaguje na potřeby tříd a plní preventivní činnost tak, aby se snižovalo ohrožení žáků rizikových chováním.

 

 

Upozornění