Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Speciální pedagog

Speciální pedagog na škole vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a snaží se, aby žádný žák nebyl ohrožen školní neúspěšností. V této souvislosti diagnostikuje speciálně vzdělávací potřeby žáků, pracuje s žáky individuálně, komunikuje s pedagogy a poradenským zařízením, metodicky vede asistenty pedagogů a takto se stává jakýmsi styčným bodem mezi rodinou a školou. Dále působí ve škole v rámci prevence rizikového chování, kdy spolu s dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště reaguje na potřeby tříd a plní preventivní činnost tak, aby se snižovalo ohrožení žáků rizikových chováním.

 

 

Upozornění

ve středu 29.3.2023 zveme na Den otevřených dveří.
Tento den se ruší pronájmy ve škole.

Zápis do 1. ročníku se bude konat 13. a 14. 4. 2023. Více informací naleznete ZDE.